Share |

ymppol_42.jpg

Beki Siivouspalvelut toimii pääkaupunkiseudulla siivouspalveluratkaisujen tuottajana. Päämääränä on tarjota asiakkaille palveluita joissa yhdistyy asiakastyytyväisyys, taloudellisuus, laatu, turvallisuus ja ympäristön hyvinvointi.

Ympäristövastuu

  • Noudatamme toiminnassamme voimassaolevia ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä kaikissa toiminnoissamme

  • Toteutamme sekä ylläpidämme vastuullisen hankinnan käytäntöjä jotka ovat yhteensopivia ympäristöpolitiikkamme kanssa

  • Arvioimme ja kehitämme toimintamme riskienhallintaa ja ympäristövastuullisuutta omissa palveluprosesseissamme

  • Ohjaamme ja koulutamme henkilöstöämme vastuullisuuteen ympäristö- ja työturvallisuuskysymyksissä

  • Sitoudumme jatkuvasti parantamaan ympäristönäkökohtien huomioonottamista ja vähentämään ympäristön kuormitusta

  • Ylläpidämme tiivistä yhteistyötä asiakkaisiimme ja sitoudumme heidän ja muiden sidosryhmien ympäristötavoitteisiin

  • Edellytämme ympäristövastuuta toimittajiltamme ja alihankkijoiltamme

  • Tiedotamme avoimesti ympäristöpolitiikastamme henkilöstöllemme ja muille sidosryhmille

kivet2.jpg